ЧЗВ за атеизма

1. Какво е това атеизъм?

Атеизъм- това е система от обосновани убеждения за същността и произхода на Вселената и човека. Той има научни, социални, философски и морални измерения. Изхождайки от това атеистите утвърждават, че бог/богове не съществуват, а религиите са създадени от хора и не предоставят реални познания за заобикалящия ни свят.

2. Измислен ли е атеизмът от комунистите?

Атеизмът съществува от зората на човечеството, а именуването му като atheos принадлежи на гърците от 5 век пр. н.е. Не е правилно да се приема комунизмът като автор на атеизма.

3. Достатъчно ли е само неверието в бог, за да е човек атеист?

На съвременните атеисти им е недостатъчно само да си кажат: „Няма бог“. Често пъти това са образовани и интелигентни хора, които имат научни, социални и морални познания, на които основават избора си да са атеисти.

4. Имат ли атеистите морал, след като си нямат божи заповеди?

Според атеистите религиозността не е причина за съществуването на морала. Това се подкрепя и от статистическите изследвания на ФБР, САЩ, направени през 1997г. Те показват, че вярващите престъпници са 50% повече, отколкото престъпниците-атеисти. На база тези изследвания ФБР изтъква 14 способа, чрез които религиите подтикват към развиването на престъпно самосъзнание. Атеистите приемат, че нравствеността на човека трябва да е резултат от лично и осъзнато взето решение, а не с цел да се избягва някакво религиозно страшно наказание. Ето защо атеистите имат морал, независимо, че нямат божи заповеди.

5. Защо атеистите се борят с религиите?

Някои хора са на мнение, че всеки, който напише критика на религията, значи се бори с нея. След това започват да го третират като смъртен враг (добре, че законът не позволява изгаряния на клада или нещо подобно). Атеистите имат право на свобода на словото и няма да престанат да отстояват своите мироглед и конституционни права.

6. Какво е „войнстващ атеизъм“?

„Войнстващ атеизъм“ е заблуждаващо понятие, въведено от поддръжниците на религиите в страха им от атеизма и неговото разпространение. Атеизмът не съдържа в себе си описание на сцени на насилие, за разлика от свещените текстове на религиите. Атеизмът не призовава към кръстоносни походи, свещени войни, омраза към неверниците и прочие. Но под религиозния надслов за любов към ближния, са убити безчет хора в течение на вековете, само защото не вярват в правилния бог. Атеистите определят подобна „любов“ като престъпление срещу човечеството. Това не ги прави войнстващи, а точно обратното.

7. Какво ще правят атеистите утре като се появи някой бог или нещо подобно?

Въпросът е известен и като „Облог на Паскал“. Атеистите не са меркантилни и няма да повярват в някоя неистина, само за да не се минат. На дъното на чашата на науката може да се намери единствено още от същата. Стига да говорим за човек, който не е склонен да прави компромиси с истината.

8. Допускат ли атеистите само онова, което е научно установено?

Смисълът на науката е да изследва онова, което не знаем и да дава отговори. Постига се чрез доказателства, които отговарят на редица критерии, за да бъдат приети за факти. Атеистите предпочитат научния способ не само що се отнася до нещата, които са установени от науката, но и по отношение на онези, които не са. Ако нещо не знаят, няма да започнат да си измислят обяснения.

9. Допускат ли атеистите съществуването само на материалното?

Някои хора имат неразбиране на устройството на Вселената. Те се бъркат, че има „нематериалност“ и я асоциират със свръхестествено и с невидимо. Смятат и енергията за нематериална, което не отговаря на реалността (енергията е еквивалент на материя, справка Айнщайн). Има науки, които се занимават със свръхестественото и там, където такова е съществуващо, то е било материално. Например сънуването на осъзнати сънища, доказано като възможно от парапсихолозите, е материално по своята същност. Ако се докаже съществуването на нещо нематериално, чудесно. Атеистите ще го приемат, стига да е преминало през научния ред за предоставяне на доказателства.

10. Вярват ли атеистите на Дарвин, че човек е произлезнал от маймуна?

Това, че човек е произлезнал от маймуна не е твърдение на Дарвин, а на неговите религиозни опоненти. Те нямали с какво да го оборят и затова си позволили да излъжат, за да го злепоставят. Еволюционната теория на Дарвин не само, че не е просташки-наивистично сведена до произход на човека от маймуна, но и е потвърдена от генетиците при цялостното разчитане на човешката ДНК. Дарвин е доказано прав. Ето защо е любимец на атеистите.

Автор: Админ на atheism.top