Атеистичен манифест

В интернет по чужди държави се разпространяват различни версии на атеистичен манифест, които отразяват възгледите на атеистите по света. Считам, че е необходимо да има такъв и за нуждите на атеистите в България.

Пригаждам прочетеното в чуждестранни сайтове, спрямо родните условия, за да се получи един атеистичен манифест. Той не е окончателен. Ако някой желае да го обсъжда, може да го стори чрез формата за коментари под материала.

Атеистичният манифест, следващ по-долу, не е задължителен за изпълнение. Отразява единствено съвкупното мнение на болшинството атеисти. Всеки има пълното право да е съгласен или не (частично или изцяло) със съдържанието му.

Атеистичен мироглед

Атеизмът не е едно обикновено „неверие в бог“. Той е структуриран мироглед, включващ в себе си научни, морални и социални основания, с които обосновава защо нито един бог не съществува.

Атеизъм и наука

Атеизмът се застъпва единствено за познания, които могат да бъдат доказани спрямо стандартите на науката. Отхвърля твърдения, продукт на недоказана вяра.

Социални основи на атеизма

– Човек има право да не изповядва никоя религи, да не вярва в нито един бог и да не изпълнява никакви религиозни обреди.

– Атеистите имат право да разпространяват своите убеждения.

– Данните за принадлежността или не към религия, не трябва да присъстват под никаква форма в лични документи. Също и не трябва да се измерват чрез анкети от държавата и държавните институции.

– Изборът на лични убеждения (дали религиозни или атеистични) трябва да е изцяло свободен. Не трябва е налаган насила под никаква форма.

Против въвличане на непълнолетни в религията 

До колкото съгласно Конституцията на България църквата е отделена от държавата, то лица под 18 години не трябва да бъдат въвличани в църкви, секти, религиозни организации и богослужения по какъвто и да било начин.

Против задължителната религия в обучението

Отново изхождайки от Конституцията за отделеността на държавата от църквата, се поддържа позицията, че нито един ученик или студент не трябва да изучава като задължителни религиозните писания на нито една религия.

Против проникването на религия в държавни структури

Атеизмът е против проникването на религиозни организации на която и да е религия в държавните структури под каквато и да е форма.

Против религиозни участия по регламент

Хората, изпълняващи своя дълг към държавата, а също и ученици и студенти, не трябва да бъдат принуждавани да участват в религиозни обряди или празници по силата на устави и други подобни задължаващи ги да участват регламенти.

Против държавни чиновници да привличат религиозни служители за официални мероприятия

Държавните чиновници и избраните на държавни длъжности, не трябва да имат право да привличат служители на каквито и да било култове за участие в официални мероприятия.

Против държавата да субсидира религии

Действащите религиозни организации не трябва под никаква форма да се субсидират от държавата, след като съгласно Конституцията на България държавата е отделно от тях.

Равенство на убеждения при третирането от държавните служители

Всеки държавен служител в процеса на изпълнение на своите работни задължения, трябва да е длъжен, независимо от своите лични убеждения, да се отнася с еднакво безразличие към личните убеждения на останалите хора, независимо дали те са религиозни или атеистични.

Против демонстрация на религиозни убеждения по време на избори

Атеизмът счита, че не трябва да се поддържат кандидатурите на хора, кандидатстващи за изборни държавни длъжности на каквото и да било равнище в държавните структури, които открито декларират своята религиозна принадлежност, тъй като се приема, че това е средство да се експлоатират настроенията на избирателите.

Само независими експерти с право на глас по религиозни въпроси

Според атеизма експертно мнение по въпросите на религията може да се дават само от лица, които са независими експерти, т.е. нямат лична религиозна заинтересованост.

Да се изгонят търговците от храма

Атеистите също желаят да се изгонят търговците от храма и да се прекрати всяка търговска дейност в името на коя да е религия, извършвана под каква да е форма.

Публичност на финансите на религиозните организации

Цялата финансова дейност на коя да е религиозна организация трябва да е публично достъпна.

Забрана на подвеждащи чудеса

Атеизмът желае да се забрани употребата на подвеждащи чудеса, съставляващи плачещи икони, химически смеси за чудодейни огньове, както и употребата на вредни за здравето химии (определено от експерти) . Също и нехигиенични практики (целуване на кръстове, икони и други от тълпи хора). Приема се, че те използват в името на религиите и в заблуда на техните последователи.

Юридическо определение за фанатизъм и екстремизъм в религиите

Атеизмът се стреми към това да се приеме юридическо определение за религиозен фанатизъм и религиозен екстремизъм и да има законов ред за преследването им.

Забрана на фанатизъм и екстремизъм чрез средствата за масова информация

Атеизмът е на позиция, че следва да се забрани по законов ред проповядването на религиозен фанатизъм и религиозен екстремизъм чрез средствата за масова информация.

4 thoughts on “Атеистичен манифест

  1. Хората си мислят, че всички са религиозни по подразбиране. Не е ли по-добре да пише в личните документи кой какъв е, за да се разбие митът, че е задължително да се избере религията?

  2. Според мен не е по-добре. Хората менят възгледите си, примерно днес са християни, утре може да са кришнари, вдруги ден може и будисти да станат, после може и атеисти. Не звучи добре при всяка промяна на убеждения да сменят и личните си документи.

  3. „Да се изгонят търговците от храма“

    Защо? Търговията не е по вкуса на шизофреника в облаците, тоест е противорелигиозна дейност, така че аз съм с две ръце „за“ търговията в храма. Ако превърнем наличните църкви в молове, религията много бързо ще отиде в митологията, където сега са древногръцките и северните богове.

    1. Църквите не са спирали да са молове, а религиозните с удоволствие пазарят от тях. Купуват ритуали. Купуват икони. Купуват свещи. Купуват сватби. Купуват погребения. Купуват и купуват. Това превръща религията в бизнес за милиарди, в нарушение на исканията на бога им в храва да няма търговци. С тези милиарди се обезпечава власт и продължение на съществуването на църквата. Тъй като богът им не иска търговци в храма, затова и търговията трябва да се прекрати. Даренията към църквата трябва да се прекратят. Издръжката на църквата от държавата трябва да се прекрати. Щом на бога им не му трябват пари, тогава да се види и на дела как от религиозните организации не се искат и не се дават пари. Тогава ще видиш как всички религиозни лъжи изчезват. Сами. Без бой. Все пак са лъжи, срещу които се вземат пари, а не са безплатни. Махаме парите в изпълнение исканията на бога и готово.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.