История и същност на атеизма

Атеизъм – поява и развитие

Атеизъм е наименование от древногръцкото Αθεος (атеос). Означава в буквален превод „безбожен“ (а-, без; + Θεός, теос- бог). Или αΘεϊσμός преведено като „без вяра в който и да е бог“. То датира от 5 век пр. н. е. Отнасяло се е за хора, отричащи съществуването на богове. Но реално онези, които не вярват в нито един бог, ги е имало още от зората на човешката история.

Паралелно с това ранните християни и езичниците, за да демонстрират своите добродетели, взаимно се обиждали едни други, като обозначавали опонентите си атеисти.

Около 16 век позициите на езичеството отслабнали осезаемо. Започнали да се появяват редица философи и учени, които отричат религията. Тогава първо християнството се насочило към следващите пречещи му. Това довело до връщането на думата атеизъм към първоначалното нейно значение след огромни полемики по въпроса.

Атеизъм в 20 и 21 век

Въпреки опитите разпространението на атеизма да бъде възпрепятствано, критиката на религиите допринася все повече хора да започнат да се самоопределят като атеисти. През 20 и 21 век броят на атеистите продължава да се увеличава, като се появяват и цели държави, в които атеизмът е издигнат като държавна доктрина.

Съществува тенденция, че в развитите страни, където има интелигенция и добро образование, се наблюдава спад на интереса към религиите и намаляване на количеството на правениете по храмовете обряди. Като правило колкото по-бедна е една страна, колкото повече няма интелигенция в нея и образованието е западащо, толкова по-голям е броят на религиозните. Тази тенденция е отразена в над 40 изследвания, сред които най-известното е на Американската социологична организация.

Причините атеизмът да е приеман от по-начетената част от населението на планетата е, че той има добре структурирани теории не само по въпроса защо няма богове, висши сили и призраци и защо религиите са измислени от хората, а също и има обосновано отричане на всякакви антинаучни теории, както и позиция по въпросите на етиката, морала, разума, свободата. Представя възгледи за появата на Вселената и на човека, базирани на доказателства, които са реални и проверими със съответния инструментариум на науката, но не забравя и да се посмее с Невидимия Розов Еднорог, Чайникът на Ръсел, Летящото Спагетено Чудовище и други.

 

Дискриминация

През различните епохи властващите религии са се опитвали да се отърват от атеистите, главно като ги убиват. Това е извършвано чрез т.нар. Гонения при православните и т.нар. Инквизиция при католиците, както и под други имена в други религии. Дори в 21 век атеизмът води до смъртно наказание все още в 7 държави, където властва ислямът.

И до сега атеистите са обект на дискриминация. В България през 2010 година също беше отчетена сериозна дискриминация срещу атеистите, като в анкетната карта за преброяване на населението от НСИ не е направена графа, в която да се отчетат хората, които нямат вероизповедание. С това се създава грешната представа, че у нас атеизъм не съществува или ако има атеисти, то те са пренебрежително малко на брой.

Разпространени са и по света редица дискриминационни практики, насочени срещу атеистите. Те са описани подробно в доклад от 2012 г. на Международния съюз на хуманистите и етиката.

 

Автор: Админ на atheism.top

Сподели това в
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.