История и същност на атеизма

Атеизъм – поява и развитие

Атеизъм е наименование от древногръцкото Αθεος (атеос). Означава в буквален превод „безбожен“ (а-, без; + Θεός, теос- бог). Или αΘεϊσμός преведено като „без вяра в който и да е бог“. То датира от 5 век пр. н. е. Отнасяло се е за хора, отричащи съществуването на богове. Но реално онези, които не вярват в нито един бог, ги е имало още от зората на човешката история.

Паралелно с това ранните християни и езичниците, за да демонстрират своите добродетели, взаимно се обиждали едни други, като обозначавали опонентите си атеисти.

Около 16 век позициите на езичеството отслабнали осезаемо. Започнали да се появяват редица философи и учени, които отричат религията. Тогава първо християнството се насочило към следващите пречещи му. Това довело до връщането на думата атеизъм към първоначалното нейно значение след огромни полемики по въпроса.

Атеизъм в 20 и 21 век

Въпреки опитите разпространението на атеизма да бъде възпрепятствано, критиката на религиите допринася все повече хора да започнат да се самоопределят като атеисти. През 20 и 21 век броят на атеистите продължава да се увеличава, като се появяват и цели държави, в които атеизмът е издигнат като държавна доктрина.

Съществува тенденция, че в развитите страни, където има интелигенция и добро образование, се наблюдава спад на интереса към религиите и намаляване на количеството на правениете по храмовете обряди. Като правило колкото по-бедна е една страна, колкото повече няма интелигенция в нея и образованието е западащо, толкова по-голям е броят на религиозните. Тази тенденция е отразена в над 40 изследвания, сред които най-известното е на Американската социологична организация.

Причините атеизмът да е приеман от по-начетената част от населението на планетата е, че той има добре структурирани теории не само по въпроса защо няма богове, висши сили и призраци и защо религиите са измислени от хората, а също и има обосновано отричане на всякакви антинаучни теории, както и позиция по въпросите на етиката, морала, разума, свободата. Представя възгледи за появата на Вселената и на човека, базирани на доказателства, които са реални и проверими със съответния инструментариум на науката, но не забравя и да се посмее с Невидимия Розов Еднорог, Чайникът на Ръсел, Летящото Спагетено Чудовище и други.

 

Дискриминация

През различните епохи властващите религии са се опитвали да се отърват от атеистите, главно като ги убиват. Това е извършвано чрез т.нар. Гонения при православните и т.нар. Инквизиция при католиците, както и под други имена в други религии. Дори в 21 век атеизмът води до смъртно наказание все още в 7 държави, където властва ислямът.

И до сега атеистите са обект на дискриминация. В България през 2010 година също беше отчетена сериозна дискриминация срещу атеистите, като в анкетната карта за преброяване на населението от НСИ не е направена графа, в която да се отчетат хората, които нямат вероизповедание. С това се създава грешната представа, че у нас атеизъм не съществува или ако има атеисти, то те са пренебрежително малко на брой.

Разпространени са и по света редица дискриминационни практики, насочени срещу атеистите. Те са описани подробно в доклад от 2012 г. на Международния съюз на хуманистите и етиката.

 

Автор: Админ на atheism.top

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.