Теофобия – страх от бога

Религии – началото

Още от както човек се е осъзнал като мислещо същество, той е започнал да се опитва да си обясни света. Заедно с това започнал и да се плаши от всичко, което не може да разбере. 

В началото представите относно света идвали от фантазията, а тя създавала религии. Хората си измислили една плоска земя, държана на стълбове. Звездите били просто едни огънчета в небето. Гръмотевиците ги пускали от горе при лошо време разгневените богове. А в самоделна лодка един път дори били натъпкани всички видове животни. Така те успели да се спасят от невъзможен всемирен дъжд, предизвикал още по-невъзможен да съществува всемирен потоп. Боговете живеели там, където хората не можели да отидат. Например, на небето в облаците или пък по върховете на недостъпните планини.

Опит за пренагаждане на религиите към реалността

После внезапно светът се оказа доста по-сложен. Земята стана кръгла и съвсем по без стълбове. Звездите се превърнаха от незначителни малки огънчета в огромни слънца. Появили се и планети към тях, някои от които същите като нашата Земя. Гръмотевиците съвсем не идваха от някакви разбеснели се сърдити на хората богове. Видовете животни се оказаха колосална бройка, която не се побира в нито един строен от човека кораб. В небето отдавна летят самолети. Затова бог, който е на небесата, се наложи да се изнесе по спешност на някое по-недостъпно място. Само дето не са му редактирали свещеното писание, в което все още земята е на стълбове и е плоска. Повечето религии направили опит да се нагодят към реалността, до колкото догмата позволявала.

И тук се появява проблемът с възможността за възползване от достиженията на науката за обяснението на света. Човек се оказва затрупан с информация за вселената, която не му е поднесена разбираемо. Той е неспособен да я разбере. По-лесно е да се възприеме фантазията, че настоящите хора сме деца на някой си Адам, направен от кал. А бог му духнал в носа, за да го съживи (така е описано в библията). Сложно е да трябва да се осмисли как са се появили първите едноклетъчни и как и са еволюирали до това, което са хората днес. И особено, ако трябва да се справи с учебниците си по биология от училище, където този процес е подробно описан.

Проблемите в образователната система като предпоставка за суеверие

Образователната система проявява сериозния недостатък, че след завършването, в живота навлизат хора, които не знаят нищо за света, в който живеят. Но не защото такъв материал не е преподаван по астрономия, физика, химия и биология. Те не са го усвоили и съответно не са го осмислили логически. Причините за това могат да бъдат най-различни. Например несъобразена възраст за уроците, висока сложност на уроците, неправилни начини на учене и други. А най-естествената реакция на психиката спрямо неща от света, които не разбира, това е страхът.

Страхът от непознатото

Този страх идва от далечното минало, в което за първобитния човек не е било много здравословно да влиза в непознати пространства. Те са обитавани от хищници. Обаче е абсолютно вреден за 21 век. Страх, че ако човекът не угажда в мислите и делата си на някакъв фантазиран бог и ще получи проблеми, наказания, ще иде в ада и т.н. Това върви с всички съпътстващи оправдания защо да имало някъде там такъв фантазиран бог.

Често пъти богът е поставян на адресна регистрация на мястото, където е угодно на фантазията, а не там, където уж сам си е написал в свещената си книга, че живее. Задавани са му характеристики, не каквито уж сам си е задал, че притежава в свещената си книга, а такива, които да отговарят на нуждите от обяснение на света, за да запълнят празнината от познания, оставена от ненаученото в училище. В днешно време такъв човек лесно може да намери подкрепа на страха си от бога (осъзнат или неосъзнат такъв) сред други хора в същото положение. След това да продължи да си набавя нови и нови фантазии за същността на света, вместо реални обяснения.

Теофобия

А страхът от бога си има име в света на психологията- теофобия. Той разяжда психиката. Често е съпроводен с латентна или явна враждебност, с желание да бъдат уязвени всички, които отказват да се присъединят към фантазията или поне да бъдат подложени на осмиване. Ако можеха, биха горили и на клада и не го правят само защото законът го забранява. Животът в страх в крайна сметка се превръща в неправилно живян живот, често съпроводен с дисхармония.

Съпътстващо теофобията може да бъде и обсесивно – компулсивното разстройство. То се характеризира с натрапчиви мисли, ирационални действия в името на бога и с цел да намалят тревожността, че живее не според исканията на фантазирания бог. Може да прерасне и до това да се мисли как някой дявол или самия бог, ще навреди на някой близък човек, защото не се живее правилно или пък богът е от нещо недоволен. При обсесивно-компулсивното разстройство хората погрешно вярват, че само направата на ирационалното действие ги пази от навредата и предотвратява лошите случки.

В заключение, препоръката ми е да се търсят и четат книги на научна тематика, за да се задоволят нуждите от познания за света, а не да се гласува прекомерно доверие на фантазни персонажи от литературно естество. Това е полезен начин човек не само да се погрижи за своето самоусъвършенстване, но и да се погрижи за психичното си здраве.

Автор: психолог Боянова, atheism.top

One thought on “Теофобия – страх от бога

 1. Фобии (в т.ч. те ложные страхи, которые кажутся „нормальными всеобщими“ чувствами) лечатся правдой(о Жизни)! ПОЛНОЙ правдой! Особенно, правдой о чужих РЕАЛЬНЫХ мыслях и чувствах, которые скрыты за подражательно-„НАРИСОВАННЫМИ“.

  Почему у „сволочей“ (у окружающего более-менее успешного ,в своём социальном сословии, „пройдохского“ большинства) в реальности нет подобных фобий-страданий? (они просто красиво „рисуются“, как артисты-попугаи, пылко изображая „убеждения“ и „чувства“, в т.ч. различные „фобии“, „страдание“, „волнение“,…).

  Почему то же самое действие у них получается „уверенно-красиво“, а у тебя (каждый раз) „обломно“?

  ПРАВДА это – то, что ЛУЧШЕ объясняет наблюдаемое, (раздражая и верящих, и „без веры лицедействующих“, .. и просто „завидующих всему снобов-пустосмешек“, ТУПО обзывающих „чушью“, „богохульством“ или „шизофренией“ всё необычное, что выходит за рамки их привычно-рабского ПОПУГАЙСКОГО ЛИЦЕМЕРИЯ и лайкоSOSской показухи „счастья“). _Д.Б. 🙂

  Правда (для морально обманутых) – как лекарство – горька и полезна; хотя кажется им „подлым трансЁbингом реальности“, нарушением „правил игры“ в середине игры.
  (А лженадежда – это не „спасительная вера-аффирмация,якобы „переопределяющая реальность“, а „рюмка алкоголику“,скатывающая его на самое дно ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИСКАЛЕЧЕННОСТИ).

  Правда – это единственный способ исправить ОБМАНУТОЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ (у „честных фраеров“ с богатым воображением, отдр@ч&нным, в познавательном порыве, до „ERROR“а в виде „фобий-страданий“).

  _ Все фобии имеют одну корневую причину – чуждый устройству Бытия и генетическим программам – искусственный страх загадочного „вечного Несчастья(ада)“!

  А он,этот искусственный страх, возник от наивной ВЕРЫ в чужое „нарисованное“ бесстыже-„уверенное“(бесстрашно выглядящее от отсУтствия лжестраха наказания за лицедейство!) попугайское „всеобщее МНЕНИЕ“ (трындевшее о несуществующем „аде,вечном несчастье“, в который,оказывается, мало кто верил всерьёз).
  У людей с глубоким воображением и сильным желанием всё понять – тут ложно срабатывает ИНСТИНКТ ПОДРАЖАНИЯ всеобщему стремлению (подражания стремлению-мнению-чувствам „хорошего СЧАСТЛИВОГО БОЛЬШИНСТВА“).

  Наивная вера в „БОГа и АДСКОЕ НАКАЗАНИЕ“ тесно связана с наивной верой в ЧУЖИЕ „уверенные“ СЛОВА. Ведь именно оттуда она и пришла!
  Подавив ВЕРУ В СЛОВА, ты подавишь веру в „рай и АД“.

  (НУ А ПОКА ТЫ ЧИТАЕШЬ ЭТО или другое, ТЫ , к сожалению, ПРОДОЛЖАЕШЬ ВЕРИТЬ В СЛОВА! 🙂
  Направив логику одних слов против логики других слов, нужно потом быстренько [пользуясь временным взаимоослаблением их „внушающего ВОЗДЕЙСТВИЯ“ на нас] послать наhUй их всех!)

  В безнравственном мире нет „ад“а! Нет и „рая“ (ожидание которой , оказывается, тоже подавляла наши „пошлые земные радости“, – „сравнением-глушением“, вытесняя всё „земное“; давая вместо этого „СМЫСЛ“ – неустойчивую РАДОСТЬ ОЖИДАНИЯ загадочного „рая,вечного счастья“ , которая потом быстро и больно обламывалась „подлым неуважением“ со стороны очередной „токсичной“ недобитой „твари божьей“). Страх ада + Страх потери Рая + просто глушение сравнением (с „более приятным раем“) – вот реальная „выгода“ веры. Это облом – и объективный, и субъективный!

  Реальное мнение (мысли,чувства) и стандартно-попугайская РИСОВКА „МНЕНИЯ“ – это разные вещи.

  Если освободиться от ложных чувств – то правильные чувства (с наивыгодными решениями, приводящими к наиприятным состояниям) сами воспрянут!
  За инстинктивными чувствами стоит миллиарлетний опыт биологической Эволюции! + миллионлетний опыт исторической Эволюции (за правильным подражанием „успешным пронырам“)!

  В мире нет (моральной) СПРАВЕДЛИВОСТИ, есть только (безнравственно-лицедейская) БОРЬБА за реальное (иногда нЕсуществующее) „более приятное“ , .. с ОБМАННЫМИ ПРИЁМАМИ , от цветового камуфляжа в дикой природе до „религиозно-моральной лапши“ продвинутых „оседлых бандитов-мошенников“ (обогнавших в своём историческом развитии консервативную часть „первобытно-цыганской“ гопоты с её грубо-лицемерными пidорно-@нальными „понятиями“ о превосходстве и управлении „запуганным с детства“ неопытным быдлом)!

  Чтоб избавиться от эмоциональных „заподлянок“ СОЦИАЛЬНОЙ „ЛАПШИ“, нужно сперва разбить теоретическую базу у „теперешних и будущих преимуществ“ этого ложно-эмоционального „взгляда на мир“.

  ПЕРВОпричина не в „ПЕРВОЙ психотравме“, а в „морально-наивной“ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ к „психическим ударам“! , в ВЕРЕ в „искренность чужих внешних проявлений“.

  Когда „неззя бить,неззя убегать,неззя прятаться,неззя кричать,неззя наслаждаться,неззя брать!“ – то фраеру остаётся только одно – „СТРАДАТЬ и выжидать заслуженного“.

  Ложный страх. Как ЧУВСТВО он реален. Как СИГНАЛ ОБ ОПАСНОСТИ – он ложен (например, на 90% ), неадекватен (иногда переходящий в страдальчески-фобийный „ужас“).

  В адекватных инстинктивных ЗАЩИТНЫХ страхах ОГРАНИЧЕННОЙ неприятности – нет „страдальческого ужаса“. Их как раз таки не нужно подавлять. Их нужно удовлетворять. Это просто желание избежать „источник неприятности[потери]“ (когда не хватает возможности „перенапугать“).

  Кстати, один и тот же источник неприятности может вызвать у нас как злость, так и страх (в зависимости от соотношения сил – т.е. от того КТО сейчас СИЛЬНЕЕ). Если неприятность извращённо воображается как „бесКОНЕЧная“, то страх и злость возникают одновременно, + возникает СТРАДАНИЕ-СТУПОР. Особенно, если там НЕСКОЛЬКО „возможных гиперОпасностей“.

  .. Вы всё ещё думаете что ПЛАТНЫЕ ПЛАКАЛЬЩИЦЫ НА ПОМИНКАХ и актёры в кино „слезливо плачут“ – от вызываемых „ГРУСТНЫХ воспоминаний“?, а не от „ДОЛГОГО НЕМОРГАНИЯ“, „ментолового карандаша“ и т.п.??

  … Все эти завуалированные ступорно-тормозные МОРАЛЬНО-МАЗОХИСТСКИЕ „спасительно-страдальческие“ ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЕ ДО „УЖАСА“ лжегиперСтрахи (у „морально“ обманутых „честных фраеров“) – это просто от ИСКРЕННЕЙ,хотя бы частично, „веры в бога-жандарма[надзирающую сверхСилу]“ , т.е. в „рай и АД“, в „воздаяние и ВЕЧНОЕ НЕСЧАСТЬЕ“.

  Тормозящий страх возможного „адского ужасно-страшного вечного несчастья“ – возникает только у ВЕРЯЩИХ (верующих) в это.

  … Выходит, („кайфочморная“) религия и мораль (и прочие социально-попугайские „воспитательно-чм@рительные“ сказки) это самая большая („психочморная“) подлость человека к человеку.

  Они(завистливые эгоисты-лицедеи) вовсе и не мечтали „изменить мир(и себя в ней)“, .. они просто лицедействовали (как бесстрашно-играющие попугаи-рисовщики) ради „косточки“ и „центра внимания“, сами втихаря и явно делая всё(или почти всё,по мере возникающих объективных „достаточно безопасных возможностей“) то что „упрекали“ и „высмеивали“ в других на малых и больших „сценах“.

  „Воспитание“(даже домашнее) это вцелом ОБМАН (для всерьёз верящих). А некоторые „любящие родители“ вообще – выглядят как предательски-трусливые пижоны-неудачники с „умным и честным“ видом, которым больше некого „обвинять в грехах,чморить запретами и ПРЕВОСХОДИТЬ“ кроме как СВОЕГО маленького беспомощного „игаистичного“ ребёнка. В детдоме и то чморят меньше,кормят вкуснее и МЕНЕЕ трусливо-РАВНОДУШНЫ при „подлостях ближнего к ближнему“, и меньше троллят „честных фраеров-слабаков“(когда больше не на ком „подр@чить“ свою опущенную начальником „быдлиную гордыню“).

  „Борьба мнений“ – это (в основном) только в кино. В реальности – просто попугайская борьба понтов (шаблонная грызня за „центр внимания“). И фраер всерьёз желающий „изменить чужое мнение,чтоб зауважали“ – постоянно проигрывает в спорах.

  Пока ты – „моральное чм@“ (как обзывают „не по-адресу обиженные“ лицедеи-пустосмешки честного человека „за глаза“, или даже „в глаза“ когда ты выглядишь как „волнующийся слабак“ от того что ты „слишком ПОЛОН моральных СТРАХОВ чтоб ответить“) – то ты не сможешь даже „слегка отомстить“ (в т.ч. и за „большой обман“; всё время оставляя на „потом“). Никому (из этих лживых попугаев-лохопытов)! Даже в виде простого „превосходства в попугайских понтах“. Будешь как всегда ждать, пока они сами друг другу не „нагадят в бандероль“, или просто сдохнут от маразматичной старости (вместе со своими паранойными понтами „счастливой мартышки“), и утешаться на других „лохах“ и „слабаках“ (как и твои „не по-адресу обиженные обидчики“)?

  Таков „эгоистичный многоликий Мир“ подленькой борьбы за „более приятное“.
  И мы там лишь – „кайфоИщущие Души“ , тупо „батрачащие на Эволюцию“, в возможно-вечных „безПАМЯТЬных реинкарнациях“. И бОльшего „смысла-кайфа“ тут (для нас,рабских „силовых полей имеющих субъективную сторону“) нет. … И не стоило отказываться от „пошлых земных удовольствий“ , ради несуществующего загадочно-лохотронского „СМЫСЛа(бОльшего кайфа)“.

  Истина (правда) это та проклинаемая и запрещаемая „ПОШЛАЯ чушь“, которая БОЛЕЕ ЛУЧШЕ объясняет наблюдаемую (ПОШЛУЮ) реальность. Лживых попугаев (как морально сильнообманутых [желающих „уважения и воздаяния“, и мечтающих изменить законы Природы через „уверенное мнение-веру“], так и морально-малообманутых [бесстыже-„уверенно“ рисующихся,без моральных страхов, просто чтоб „переглушить фраера“, ради рАдости „ЦЕНТРА пошлого ВНИМАНИЯ“ и/или „косточки“]) – очень раздражают подобные „необычные вiпizдо№ы“.

  Кстати, не будем – „ни кUя не поняв“шими „СПАМ“@Фобами, злорадно-завистливыми КОММЕНТоФобами и скрыто-несчастными пижонами-ПРАВДАфобами! 🙂

  .. Весь мир – Большой Театр, в „Страх Бога“ там ИГРАЛИ;
  Не – грезя „чтоб ПОВЕРИЛИ“, а – „чтобы ПОДЫГРАЛИ“.
  А ты, наш честный фраер, „боялся лгать“ ВСЕРЬЁЗ.??
  Клакёры-попугаи – не чувствуют ГРУСТЬ „слёз“.
  __К.Станибесславский „Историческая Эволюция Социального Лицедейства и сценическое искусство как его часть“, глава 1 „Понты на сцене и в зале, или,состязательная игра морально-малообманутых бесстыже-лживых попугаев в борьбе за центр внимания и прочее ситуативное наиприятное“,§2 „Не верю!Когда верил,-играл хуже,и чаще з@тыкали клеймя в фальши“. )

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.