Защо хората избират атеизъм

Причините хората да избират атеизъм могат да бъдат обособени в следните няколко групи:

Емоционални:

1. Прочитът на библията и подлагане на прочетеното в нея на разумен логически анализ разкрива редица несъответствия между реалността и божията диктовка, между действията на бога и заповедите му, между изискванията за морал и описаната липса на такъв в библията. Това често пъти подтиква към правенето на допълнителни проучвания, които утвърждават възприемането на атеистичния мироглед.

2. Наблюдаването на поведението на хора, намиращи се в църква, което не винаги отговаря на нормите на здравия разум, може да бъде повод за атеизъм. Може да включва наблюдаване на целуване на мръсни кръстове от цяла поредица хора, пиене на свещена вода с престоял в нея сребърен кръст (среброто е токсично и може да предизвика увреди на човешкия организъм при поглъщане на токсичната свещена вода), преклонение пред мощи (човешки трупове) и очакване от икони (обикновени картини) да сътворят чудеса и много други.

3. Практика, че може да се измоли прошка за греховете също е повод за атеизъм. Причината е в създалото се усещане за безнаказаност.

4. По отношение на религията християнство може да важи следното. Идеята, че нечия невинна смърт (Исус е убит невинен) може да бъде използвана за оневиняване на виновни и това да се спряга като ценност, отблъсква от религиозните възгледи. Все едно лицето Х да извърши престъпление, а да бъде убит У вместо Х и това да се нарече правосъдие. За да се замаже гафът, да се вмени вина на останалите, че У е убит и умрял невинен заради Х и вместо Х и затова У посмъртно трябва да получи потупване по рамото.

Фактологични:

1. Проверката за плагиатство в библията показва груби кражби от по-ранни литературни творби и религии.

2. Историческата проверка води до установяване на неверни данни за хора и събития. Оказва се, че Исус Христос не е реална исторически живяла личност.

3. Разкриване на процеса на направа на чудеса, който няма нищо общо с бог.

Политически:

1. Достигане до извода, че религиите съществуват, защото са политически изгодни.

2. Възприемане на убеждението, че вярата на хората се използва също и за правене на огромни количества пари.

Автор: Админ на atheism.top

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Нашите правила за GDPR трябва да бъдат прочетени и приети:
Този формуляр събира вашето име (ник) и имейл, така че да можем да следим коментарите, поставени на сайта - Повече информация.